upositive

Turkey's transformation platform.

u
 • UI/UX
 • Front-End
 • Back-End
upositive

Overview

Turkey's transformation platform. In upositive, which brings together the whole personal transformation area, you can find many activities from yoga to breath therapies, and you can discover different products from crystals to books in the upositive Market.

Info

 • Client :upositive
 • Share :

Project Brief

Brief

Market System

In the upositive market system that we have developed, we enable sellers to sell their products in the category of their choice.

 1. Multiple vendors can sell
 2. Unlimited sub-category system
 3. Submission of the created products to the approval of the manager
 4. Like system
Market System
Events
Events

Events

In the developed events module, advisors can create, edit and publish their own events.

 1. Advanced event search system
 2. Updating the price based on the selected fields
 3. Submission of the created events to the approval of the manager
 4. Unlimited sub-category system
 5. Like system

Consultant Application System

Normal kullanıcı kayıt sayfasından farklı ve daha gelişmiş bir şekilde tasarlanan danışman başvuru sayfasında danışmanların ilgili bilgileri bu sayfa üzerinden verilmesi beklenmekte.

 1. Personal Information
 2. Social Media Accounts
 3. Updated fields based on the selected options
 4. Certificates
Consultant Application System
Consultant Management Panel
Consultant Management Panel

Consultant Management Panel

Consultants are able to perform all sorts of actions through control panel that is specifically designed for them.

 1. Profile Management
 2. Product Management
 3. Event Management
 4. Blog Management
 5. Reporting of Sales

Do you have a project?

Get Offer

upositive

Türkiye'nin dönüşüm platformu.

u
 • UI/UX
 • Front-End
 • Back-End
upositive

Overview

Türkiye'nin dönüşüm platformu. Tüm kişisel dönüşüm alanını bir araya toplayan upositive'de yogadan nefes terapilerine birçok etkinliği bir arada bulabilir, upositive Pazarı'nda kristallerden kitaplara farklı ürünler keşfedebilirsiniz.

Info

 • Client :upositive
 • Share :

Project Brief

Brief

Pazar Sistemi

Geliştirdiğimiz upositive pazar sisteminde, satıcıların istedikleri kategorilerde ürünlerini satmalarını sağlıyoruz.

 1. Birden fazla satıcının satış yapabilmesi
 2. Sınırsız alt kategori sistemi
 3. Eklenen ürünlerin yönetici onayına sunulması
 4. Beğeni sistemi
Pazar Sistemi
Pazar Sistemi
Etkinlikler
Etkinlikler

Etkinlikler

Geliştirilen etkinlikler modülünde, danışmanlar kendi etkinliklerini oluşturabilir, düzenleyebilir ve yayınlayabilirler.

 1. Gelişmiş etkinlik arama sistemi
 2. Seçilen alanlara göre fiyatın güncellenmesi
 3. Oluşturulan etkinliklerin yönetici onayına sunulması
 4. Sınırsız alt kategori sistemi
 5. Beğeni sistemi

Danışman Başvuru Sistemi

Normal kullanıcı kayıt sayfasından farklı ve daha gelişmiş bir şekilde tasarlanan danışman başvuru sayfasında danışmanların ilgili bilgileri bu sayfa üzerinden verilmesi beklenmekte.

 1. Kişisel Bilgiler
 2. Sosyal Medya Hesapları
 3. Seçilen seçeneklere göre güncellenen alanlar
 4. Sertifikalar
Danışman Başvuru Sistemi
Danışman Kontrol Paneli
Danışman Kontrol Paneli

Danışman Kontrol Paneli

Danışmanlara özel geliştirilen kontrol paneli sayesinde, danışmanlar yetkilerine göre tüm işlemleri panelleri üzerinden yapabilmekteler.

 1. Profil Yönetimi
 2. Ürün Yönetimi
 3. Etkinlik Yönetimi
 4. Blog Yönetimi
 5. Satışların Raporlanması

Do you have a project?

Get Offer